Vofo logo

Læringskonferansen 2022

Frivilligheten som læringsarena

Oslo Kongressenter, 24. januar 2022

Frivillighetens år 2022

Visste du at frivillige og ideelle organisasjoner arrangerer over 44 000 kurs for nesten 500 000 deltakere hvert år? Dette bidrar til læringsmotivasjon, og gir tilgang til kunnskap for alle.

  • Hvordan skaper læring i frivilligheten levende og lærekraftige lokalsamfunn?
  • Hvilken betydning har samarbeidet med det offentlige?
  • Hvilken rolle har folkeopplysning og frivilligheten for demokratiet?

Dette og mye mer får du svar på når vi setter en lyskaster på frivilligheten som læringsarena. Læringskonferansen 2022 er Voksenopplæringsforbundets bidrag til Frivillighetens år 2022.

Du møter disse

Lene Rachel Andersen

Lene Rachel Andersen

Økonom, futurist, filosof og folkeopplysningsaktivist

Hvordan det har det seg at de nordiske land har kunnet gjennomgå de siste århundrenes teknologiske, økonomiske og strukturelle endringer på et så fredsommelig og velfungerende vis? Lene Rachel Andersen kommer til konferansen for å snakke om folkeopplysningens betydning.

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen

Styreleder, KS

Ivar Eimhjellen

Ivar Eimhjellen

Forsker, NORCE Samfunn

Ivar Eimhjellen er sosiolog (Ph.D) og Forsker II ved NORCE Samfunn. Eimhjellen forsker på temaer som samarbeid og samspill mellom offentlig og frivillig sektor.

Iman Meskini

Iman Meskini

Skuespiller og konferansier

Iman er en av de mest fremtredende unge, muslimske stemmene i Norge og er skuespiller. Iman er konferansier på læringskonferansen.

Organisasjoner som bidrar med innhold:

Norges Bygdekvinnelag
Norges Bryteforbund
Norges Musikkorps Forbund
Forbundet Kysten
Norske Redningshunder
Norges Døveforbund
Musikk i fengsel og frihet
Basecamp
Blindeforbundet

Program

09:00

Åpning

v/ styreleder Hege Irene Fossum

Step Up Danseklubb

Kulturelt innslag

Læringsprisen 2022

Utdeling av nasjonal læringspris 2022

09:20

The Nordic secret - Lene Rachel Andersen

Hvordan det har det seg at de nordiske land har kunnet gjennomgå de siste århundrenes teknologiske, økonomiske og strukturelle endringer på et så fredsommelig og velfungerende vis? Forfatter bak boken The Nordic secret innleder om folkeopplysningens historie og rolle i demokratiet.

Lene Rachel Andersen

Lene Rachel Andersen

Økonom, futurist, filosof og folkeopplysningsaktivist

09:45

Pause

10:00

Levende og lærekraftige lokalsamfunn

Hvordan bidrar frivilligheten til å skape levende og lærekraftige lokalsamfunn?

KS - Frivillighetens betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Hvordan jobber KS med kommune for å tilrettelegge for frivillig sektor?

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen

Styreleder, KS

Bygdekvinnelaget (Studieforbundet Kultur og Tradisjon)

Norges Bygdekvinnelag styrker minoritetskvinners kompetanse gjennom prosjektet «KvinnerUT - Mestring og Kompetanse. Dette bidrar til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter i arbeidslivet.

Norges Bryteforbund (Idrettens studieforbund)

Norges Musikkorps Forbund (Studieforbundet Livslang Læring)

Forbundet KYSTEN (Studieforbundet Kultur og Tradisjon)

Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber de for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.

10:00

Lunsj og mingling

Stående buffet i Oslo kongressenter

12:00

Frivilligheten som samfunnsbygger

Hvordan bidrar frivilligheten som samfunnsbygger?

Kulturelt innslag

Marit Vestrum

Samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige - Ivar Eimhjellen

Samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor har lange tradisjoner i Norge. Men dette samarbeidet tar nye former. Hva vet vi om samarbeidsrelasjoner mellom kommunesektoren og frivillige organisasjoner?

Ivar Eimhjellen

Ivar Eimhjellen

Forsker, NORCE Samfunn

Norske Redningshunder (Studieforbundet natur og miljø)

Frivillig innsats spiller en viktig rolle for beredskapen i Norge. Norske Redningshunder jobber for å finne savnede ved hjelp av hund og deltar årlig på rundt 500 redningsaksjoner.

Norges Døveforbund (Studieforbundet Funkis)

Musikk i fengsel og frihet (Musikkens studieforbund)

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud og opplæring til mennesker som sitter i fengsel og tilbudet fortsetter etter løslatelsen.

Basecamp Repro (Kristelig Studieforbund)

Basecamp RePro er et arbeidspraksistilbud for ungdom i alderen 16-25 år som står utenfor arbeidsmarkedet, eller er uten skole- eller læreplass. Basecamp driver sykkelverksted og redesignverksted.

Førerhund – venn og hjelpemiddel, Blindeforbundet (Studieforbundet Funkis)

En førerhund er både et hjelpemiddel, en venn og et familiemedlem. Veien fra å være en søt valp til å bli topptrent førerhund er lang og innebærer en omfattende utdannelse.

13:15

Pause

13:30

Hvilken rolle spiller frivilligheten for utviklingen av samfunnet?

Panelsamtale om sivilsamfunnets og livslang lærings rolle i demokratiet og velferdssamfunnet. I panelet: Ivar Horneland Kristensen (Virke), Grunde Almeland (Venstre), Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet), Brit Olssøn (Norske Kvinners Sanitetsforening)

Ivar Horneland Kristensen

Ivar Horneland Kristensen

Administrerende direktør, Virke

Grunde Almeland (Foto: Stortinget)

Grunde Almeland

Stortingsrepresentant (Venstre), leder Familie- og kulturkomiteen

Åslaug Sem-Jacobsen (Foto: Stortinget)

Åslaug Sem-Jacobsen

Stortingsrepresentant (Senterpartiet)

Brit Olssøn

Leder ideell virksomhet, forskning og utvikling, Norske Kvinners Sanitetsforening

15:00

Læringsfest

Læringsfest på Kulturhuset i Oslo

Konferansen arrangeres av Voksenopplæringsforbundet

Personvernerklæring

SANITY