Læringskonferansen strømmes på PC

Kompetanse bygges på mange arenaer. Frivilligheten er en av dem. Hvordan bidrar læringen som skjer i frivilligheten til et levende og lærekraftig samfunn?

Læringskonferansen arrangeres i samarbeid med Frivillighetens år 2022.

Program

08:00

Åpning

Vi møter konferansier Iman Meskini

Iman Meskini

Iman Meskini

Skuespiller og konferansier

Åpningsord fra styreleder i Vofo

Hege Fossum

Hege Irene Fossum

Styreleder i Voksenopplæringsforbundet

The Nordic secret

Hvordan har de nordiske land kunnet gjennomgå de siste århundrenes teknologiske, økonomiske og strukturelle endringer på et så fredelig og velfungerende vis? Hva er viktig for å opprettholde et godt demokrati i fremtiden? Forfatter bak boken - The Nordic secret - vil gi deg innsikt i folkeopplysningens betydning for utviklingen av samfunnet.

Lene Rachel Andersen

Lene Rachel Andersen

Økonom, futurist, filosof og folkeopplysningsaktivist

08:50

Pause

09:00

Levende og lærekraftige lokalsamfunn

Hva betyr frivilligheten for tilliten i samfunnet? Hvordan jobber KS med kommuner for å tilrettelegge for frivillig sektor?

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen

Styreleder, KS

Erik Wold i samtale med Norges Bryteforbund og Norske Redningshunder

Hva slags kompetanse bygges i idretten? Hva betyr frivillig innsats for beredskap? Vi møter Sara Alexandra Krüger, prosjektleder i Norges Bryteforbund, og Stig Mebust, beredskapsleder i Norske Redningshunder.

Fotograf Anne Valeur

Erik Wold

Samtaleleder

08:40

Pause

09:50

Samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige

Samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor har lange tradisjoner i Norge. Men dette samarbeidet tar nye former. Hva vet vi om samarbeidsrelasjoner mellom kommunesektoren og frivillige organisasjoner?

Ivar Eimhjellen

Ivar Eimhjellen

Forsker, NORCE Samfunn

Basecamp RePro – en suksesshistorie

v/ Jon Andreas Tjentland og Eli M. Skjerping, Bacecamp RePro

Førerhund – venn og hjelpemiddel

v/ Tommy Henriksen, Norges Blindeforbund

Inkludering og mangfold gjennom kompetanse

v/ Sosan Møllestad, Norges Bygdekvinnelag

10:45

Pause

11:00

Hvilken rolle spiller frivilligheten for utviklingen av samfunnet?

Panelsamtale om sivilsamfunnets og livslang lærings rolle i demokratiet og velferdssamfunnet. Samtalen ledes av Erik Wold.

Ivar Horneland Kristensen

Ivar Horneland Kristensen

Administrerende direktør, Virke
Grunde Almeland (Foto: Stortinget)

Grunde Almeland

Stortingsrepresentant (Venstre), leder Familie- og kulturkomiteen
Åslaug Sem-Jacobsen (Foto: Stortinget)

Åslaug Sem-Jacobsen

Stortingsrepresentant (Senterpartiet)
Gro Herlofsen

Grete Herlofson

Generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening
Fotograf Anne Valeur

Erik Wold

Leder samtalen

10:45

Læringsprisen 2022

Utdeling av nasjonal læringspris 2022

12:00

Avslutning

Konferansen ledes av

Iman Meskini

Iman Meskini

Skuespiller og konferansier

Iman er en av de mest fremtredende unge, muslimske stemmene i Norge og er skuespiller. Iman er konferansier på læringskonferansen.

Fotograf Anne Valeur

Erik Wold

Debattleder

Erik Wold har jobbet 25 år i NRK, og har satt sitt preg på sitt preg på programmer som Dagsnytt Atten, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt, RedaksjonEN, og ikke minst Debatten.